Samotność

/ Strona główna » Projects » Samotność
Samotność na oceanie życia

Samotność

Samotność

Wymiar 70×50 cm. Wykonany na podobraziu malarskim- płótno naciągnięte na blejtram.
Obraz posiada zamalowane boki. Kolory mogą delikatnie się różnić,
Przed wysyłką zostanie zabezpieczony werniksem.

Obraz opowiada historię podróży po bezkresnym oceanie życia. Wędrujemy zawsze samotnie zawsze po nieznanych wodach. Czasem morze jest spokojne, a czasem wzburzone. Raz naszą łudź prowadzą sprzyjające wiatry, a innym razem mamy wrażenie jakby wszystkie siły natury sprzysięgły się przeciwko nam. Zajmującej lektury obrazu

2022 r.

Dimension 70×50 cm. Made on a painting support – canvas stretched on a stretcher.
The image has painted sides. Colors may slightly differ
It will be varnished before shipping.

The painting tells the story of a journey through the endless ocean of life. We wander always alone, always on uncharted waters. Sometimes the sea is calm and sometimes rough. Once our boat is led by favorable winds, and at other times we feel as if all the forces of nature conspired against us. An entertaining picture to read

2022